27 Povarskaya street, Moscow
31 Bolshaya Nikitskaya street, Moscow